');

Via Augusta, 281 - 285, 4ª planta - 08017 Barcelona

Masoteràpia

Les diferents tècniques de massatges utilitzats a la pràctica mèdica tenen una finalitat comuna: millorar les estructures osteotendinoses en quant al seu to muscular, eliminar la contractura i recuperar la seva funció. És trascendental la correcta indicació en cada cas, així com l’experiència del fisioterapeuta per poder matisar la forma d’actuació, en cas contrari pot repercutir en un resultat contrari al que es pretén.

Les indicacions habituals poden generalitzar-se a la majoria d’alteracions reumatològiques que afecten la columna per estabilitzar la massa muscular de tots els sectors del raquis. També en determinats casos pot estar indicat en patologies perifèriques, és a dir, a les extremitats, sempre amb un diagnòstic concret i una indicació precisa de la finalitat que perseguim.

masaje